Procijeni svoje znanje (PRILAGODBA)

Pročitaj.

Legenda o Areni u Puli

 

U Puli postoji važan spomenik.

To je Arena.

Prema legendi, sagradile su je vile.

U Istri su davno postojale vile.

Noću su plesale po šumama i na livadama.

Ponekad bi se pokazale nekom čovjeku ili ženi.

Mogle su donijeti čovjeku sreću.

Bile su i graditeljice.

Jedne noći vukle su kamenje s planine Učke.

Jedan po jedan kamen slagale su u krug.

Vile su noćna bića.

Prije prve zrake sunca morale su prestati graditi.

Tako je Arena ostala nedovršena.

(prema stranici Legenda o vilama koje su sagradile Arenu )