Prilagoditve

 

 

Kako bi obrazložili prilagoditve organizmov na okolje?

 

 

Prilagojeni mrazu in vročini

 

 

 

Prilagojeni nadmorski višini

 

Življenjske razmere

dolge zime, kratka poletja

močni vetrovi

močno UV-sevanje

nižje koncentracije kisika in ogljikovega dioksida

   

velika temperaturna nihanja

suh in hladen zrak

erozija

več padavin, a voda hitro odteče (poleti suša)

 

 

Kako mislite, da so rastline in živali prilagojene
na življenje na visokih nadmorskih višinah?

Skicirajte po en primer.

 

Prilagoditve rastlin

jeseni odmrejo nadzemni deli

hiter razvoj in možnost samolastne oprašitve

trpežna semena

močne korenine

   

majhna površina listov

listi mesnati in prevlečeni z voskom

listi in steblo so lahko porasli z dlačicami

pritlikava in blazinasta razrast rastlin

Prilagoditve živali

gost kožuh (nekaterim pozimi pobeli)

čokato telo, kratki odrastki

   

kotenje živih mladičev

ni zimskega spanja – hibernacija 
(obdobje zmanjšane dejavnosti) lahko traja tudi do devet mesecev

 

 

Prilagojeni na prostor bivanja

 

Ali prepoznate ti dve živali? Kje bi ju našli?

  

 


Navadni in planinski močerad sta dvoživki.

 

Živali iz iste skupine so lahko različno
prilagojene okolju, v katerem živijo.

Kdo sem?

Sem dvoživka.

Popolnoma sem prilagojena življenju v jamah.

   

Sem endemit.

Pravijo, da sem najbolj poznana Slovenka.

 

 
Prilagoditev kot zaščita pred plenilci

 

 

številne prilagoditve za zaščito pred plenilci

[latex]\downarrow[/latex]


večja možnost za preživetje

 

 
Prilagojeni ognju

  

 

Ali ste vedeli, da znajo tudi živali uporabljati orodje?

 

 


 

 

Vsak organizem, ki je danes živ,
je odraz prilagoditev vseh njegovih prednikov.

Nekatere prilagoditve so naravnost neverjetne

    

Prilagoditve

Prilagoditve organizmov

Prilagojeni mrazu in vročini

Prilagojeni nadmorski višini

Prilagojeni pomanjkanju vode

Prilagoditev kot zaščita pred plenilci

Posnemanje vedenja, barve ali vzorcev druge živali ali rastline z namenom zaščite pred plenilci imenujemo mimikrija. Živali so razvile številne prilagoditve, s katerimi se izognejo napadom plenilcev in tako povečajo možnost preživetja.

Prilagojeni ognju

Prilagojeni na prostor bivanja

Uporaba orodja pri živalih

Najbolj nenavadne prilagoditve

Raziskovalna dejavnost

Navadni in planinski močerad

Raziskovalna dejavnost

Piknik v parku

Praktična dejavnost

Vpliv barve na opaznost organizmov

Članek

Odpornost bakterij proti antibiotikom

Preizkus znanja