Slovenski gospodarski in kulturni razvoj med obema vojnama

Po katerem proizvodu je bilo znano slovensko podjetje Peko, ki je zaslovelo v obdobju med obema vojnama?

Katera pomembna institucija je bila na Slovenskem ustanovljena kmalu po koncu prve svetovne vojne?

HITER RAZVOJ SLOVENSKE INDUSTRIJE IN TEŽAVE V KMETIJSTVU

 

• Z vstopom v Kraljevino SHS je slovenski del postal gospodarsko najrazvitejši del nove države.

NAPREDEK SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA

Kako je napredovalo slovensko gospodarstvo?

• Značilno je bilo pomanjkanje domačega kapitala.

• Svetovna gospodarska kriza 1929–1933 je slovensko industrijo močno prizadela, mnoga podjetja so propadla.

• Največji delež v slovenskem gospodarstvu je predstavljalo kmetijstvo, ki pa je bilo v Kraljevini SHS v slabem položaju.

VELIK NAPREDEK SLOVENSKE ZNANOSTI, KULTURE IN ŠPORTA

 

• Z ustanovitvijo Države SHS in Kraljevine SHS se je temeljito spremenila vloga slovenščine.

• Postala je učni jezik na vseh šolah. 

• Leta 1919 je bila ustanovljena ljubljanska univerza

 

• Poleg univerze so bile ustanovljene še številne druge ustanove nacionalnega pomena:

• Narodna galerija (1918),
• Slovensko narodno gledališče (1920),
• Narodni muzej (1921),
• Radio Ljubljana (1928),
• Ljubljanska filharmonija (1934),
• Akademija znanosti in umetnosti (1938),
• Univerzitetna knjižnica (1939).

• V medvojnem obdobju so delovali številni športni klubi, uvedene so bile nove športne panoge, zgrajena so bila številna športna igrišča.

• Največ članov sta imeli športni društvi Sokol (pripadalo je liberalnemu taboru) in Orel (pripadalo je katoliškemu taboru).

DRUŽBA (KMETJE, DELAVCI, MEŠČANI)

 

• Največji delež prebivalstva, približno polovico, so predstavljali kmetje.

• Zaradi težkih razmer na podeželju in širokih možnosti zaposlovanja v tovarnah so se kmetje preseljevali s podeželja.

• V času med obema vojnama je naraščalo število delavcev, predstavljali so približno eno tretjino prebivalcev.

• Naraščal je delež zaposlitev med ženskami, po obvezni osnovni šoli pa so delo poiskali tudi številni mladostniki.

• Najnižji je bil delež meščanstva.

• Srednje meščanstvo so predstavljali manjši trgovci, obrtniki, državni uradniki ali nižji uradniki v podjetjih, učitelji.

• Premožni meščani so bili lastniki tovarn in podjetij, veletrgovci, bančniki, visoki uradniki in izobraženci.

• Glavni nosilci javnega družabnega življenja meščanov so bila društva in združenja, športni in kulturni klubi.

Ponovim

• Opiši značilnosti gospodarskega razvoja Slovencev med obema vojnama.
• Navedi razloge za slab položaj kmetov na Slovenskem.
• Opiši značilnosti kulturnega razvoja Slovencev med obema vojnama.
• Opiši razlike v vsakdanjem življenju kmetov, delavcev in meščanov.

Razmislim

• Kako je nastanek Kraljevine SHS vplival na razvoj slovenskega gospodarstva, kulture in znanosti?

Slovenski gospodarski in kulturni razvoj med obema vojnama

KLJUČNE BESEDE:

  • gospodarsko najrazvitejši del
  • ljubljanska univerza
  • prvi slovenski celovečerni (nemi) film
  • športni društvi Orel in Sokol

Hiter razvoj slovenske industrije in težave v kmetijstvu

Z vstopom v Kraljevino SHS je slovenski del postal gospodarsko najrazvitejši del nove države. Možnost dostopa do novih trgov v drugih jugoslovanskih, balkanskih in bližnjevzhodnih deželah je ugodno vplivala na razvoj slovenske industrije.

NAPREDEK SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA

Kako je napredovalo slovensko gospodarstvo?

ZANIMIVO
Ob nastanku jugoslovanske države je bilo v Sloveniji 275 tovarn, do 2. svetovne vojne pa se je njihovo število skoraj podvojilo (na 523).

Značilno je bilo pomanjkanje domačega kapitala. Tuji podjetniki (avstrijski, češki, francoski podjetniki) so bili lastniki številnih podjetij in bank. Svetovna gospodarska kriza 1929–1933 je slovensko industrijo močno prizadela, mnoga podjetja so propadla. Do začetka druge svetovne vojne si je gospodarstvo deloma opomoglo.

ZANIMIVO
Nezaposlenost v času gospodarske krize je bila v Sloveniji zelo visoka, okoli 27 %.

ZANIMIVO
Skoraj 60 % slovenskih kmetij je bilo majhnih, manjših od 5 hektarjev.

Velik napredek slovenske znanosti, kulture in športa

LJUBLJANSKA UNIVERZA

Zakaj je bila pomembna ustanovitev ljubljanske univerze?

ZANIMIVO
V tem času so izhajali številni časniki, med njimi trije dnevniki – Slovenec, Slovenski narod in Jutro.

ZANIMIVO
Arhitekt Jože Plečnik je poleg številnih ljubljanskih stavb, parkov, trgov in mostov sooblikoval tudi podobo Prage in Dunaja.

Slovenski šport je v medvojnem času doživel preporod. Delovali so številni klubi, uvedene so bile nove športne panoge, zgrajena so bila številna športna igrišča. Največ članov sta imeli športni društvi Sokol (pripadalo je liberalnemu taboru) in Orel (pripadalo je katoliškemu taboru). Priljubljeni športi so bili orodna telovadba (gimnastika), nogomet, planinarjenje.

Tekmovalci v orodni telovadbi so dosegli vidne mednarodne uspehe, uspešni so bili tudi drugi športniki in športnice (plavalci, kolesarji, smučarji …).

ZANIMIVO
Leta 1938 je bilo v Sloveniji 40 nogometnih igrišč, 12 atletskih tekališč, 2 kolesarski dirkališči, 15 plavalnih bazenov, 23 smučarskih skakalnic.

SMUČARSKA SKAKALNICA V PLANICI

Zakaj skakalnici pravimo tudi Bloudkova velikanka?

Družba (kmetje, delavci in meščani)

Največji delež prebivalstva, približno polovico, so predstavljali kmetje. Zaradi težkih razmer na podeželju in širokih možnosti zaposlovanja v tovarnah so se kmetje preseljevali s podeželja. Življenje kmetov je bilo težko. Kmečko delo je potekalo ves dan, od ponedeljka do sobote. Počitku in razvedrilu so bili namenjeni le nedelje in verski prazniki.

ZANIMIVO
Katoliški tabor je kmete povezal v Kmečko zvezo, ki je prirejala izobraževalne tečaje po Sloveniji.

ZANIMIVO
Leta 1931 je bilo med delavci v Dravski banovini zavarovanih 61 % delavcev in okoli 30 % delavk.

ZANIMIVO
Med bogate bi lahko na Slovenskem med obema vojnama uvrstili okoli 3 % prebivalstva.

ZANIMIVO
Najbolj družabno obdobje za premožne Ljubljančane je bil pustni čas, katerega vrhunec so bile maškarade, plesi v maskah. Leta 1927 je bila maškarada prvič tudi na drsališču.